یافتن محصولات و سرویس ها


torkserv_plan0-1


فضا : 50 مگابایت
پهنای باند : 3 گیگابایت
دیتابیس : 1 عدد
ساب دامنه :1 عدد
پارک دامین : 1 عدد
ادان دامنه :1 عدد
اکانت ایمیل : 1 عدد
اکانت اف تی پی : 1 عدد
توجه : برای مشاهده مشخصات فنی تمام سرویس ها به آدرس زیر مراجعه فرمایید :
http://torkserver.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=20
این پلن پس از خرید درصورت درخواست کاربر قابل ارتقا به پلن های بالاتر از خود می باشد
16,000 تومان سه ماهه
29,000 تومان شش ماهه
49,000 تومان سالانه

رایگان
رایگان!

پلن 2


فضا : 100 مگابایت
پهنای باند : 5 گیگابایت
دیتابیس : 5 عدد
ساب دامنه :5 عدد
پارک دامین : 5 عدد
ادان دامنه :2 عدد
اکانت ایمیل : 5 عدد
اکانت اف تی پی : 5 عدد
توجه : برای مشاهده مشخصات فنی تمام سرویس ها به آدرس زیر مراجعه فرمایید :
http://torkserver.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=20
این پلن پس از خرید درصورت درخواست کاربر قابل ارتقا به پلن های بالاتر از خود می باشد
19,000 تومان سه ماهه
35,000 تومان شش ماهه
65,000 تومان سالانه

پلن 3


فضا : 200 مگابایت
پهنای باند : 10 گیگابایت
دیتابیس : 5 عدد
ساب دامنه :5 عدد
پارک دامین : 5 عدد
ادان دامنه :2 عدد
اکانت ایمیل : 5 عدد
اکانت اف تی پی : 5 عدد
توجه : برای مشاهده مشخصات فنی تمام سرویس ها به آدرس زیر مراجعه فرمایید :
http://torkserver.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=20
این پلن پس از خرید درصورت درخواست کاربر قابل ارتقا به پلن های بالاتر از خود می باشد
28,000 تومان سه ماهه
49,000 تومان شش ماهه
89,000 تومان سالانه

پلن 4


فضا : 500 مگابایت
پهنای باند : 20 گیگابایت
دیتابیس : 5 عدد
ساب دامنه :5 عدد
پارک دامین : 5 عدد
ادان دامنه :2 عدد
اکانت ایمیل : 5 عدد
اکانت اف تی پی : 5 عدد
توجه : برای مشاهده مشخصات فنی تمام سرویس ها به آدرس زیر مراجعه فرمایید :
http://torkserver.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=20
29,000 تومان سه ماهه
79,000 تومان شش ماهه
139,000 تومان سالانه

پلن 5
فضا : 1000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ادان دامنه : 5 عدد
اکانت ایمیل : نامحدود
اکانت اف تی پی : نامحدود
توجه : برای مشاهده مشخصات فنی تمام سرویس ها به آدرس زیر مراجعه فرمایید :
http://torkserver.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=20
این پلن پس از خرید درصورت درخواست کاربر قابل ارتقا به پلن های بالاتر از خود می باشد
24,000 تومان ماهانه
69,000 تومان سه ماهه
139,000 تومان شش ماهه
245,000 تومان سالانه

پلن 6
فضا : 2000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ادان دامنه : 8 عدد
اکانت ایمیل : نامحدود
اکانت اف تی پی : نامحدود
توجه : برای مشاهده مشخصات فنی تمام سرویس ها به آدرس زیر مراجعه فرمایید :
http://torkserver.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=20
این پلن پس از خرید درصورت درخواست کاربر قابل ارتقا به پلن های بالاتر از خود می باشد
32,000 تومان ماهانه
99,000 تومان سه ماهه
199,000 تومان شش ماهه
329,000 تومان سالانه

پلن الماس
فضا : 10000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ادان دامنه : 18 عدد
اکانت ایمیل : نامحدود
اکانت اف تی پی : نامحدود
توجه : برای مشاهده مشخصات فنی تمام سرویس ها به آدرس زیر مراجعه فرمایید :
http://torkserver.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=20
75,000 تومان ماهانه
235,000 تومان سه ماهه
469,000 تومان شش ماهه
785,000 تومان سالانه

پلن طلایی
فضا : 5000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ادان دامنه : 15 عدد
اکانت ایمیل : نامحدود
اکانت اف تی پی : نامحدود
توجه : برای مشاهده مشخصات فنی تمام سرویس ها به آدرس زیر مراجعه فرمایید :
http://torkserver.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=20
این پلن پس از خرید درصورت درخواست کاربر قابل ارتقا به پلن های بالاتر از خود می باشد
48,000 تومان ماهانه
148,000 تومان سه ماهه
298,000 تومان شش ماهه
489,000 تومان سالانه

پلن نقره ای
فضا : 3000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ادان دامنه : 12 عدد
اکانت ایمیل : نامحدود
اکانت اف تی پی : نامحدود
توجه : برای مشاهده مشخصات فنی تمام سرویس ها به آدرس زیر مراجعه فرمایید :
http://torkserver.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=20
این پلن پس از خرید درصورت درخواست کاربر قابل ارتقا به پلن های بالاتر از خود می باشد
39,000 تومان ماهانه
109,000 تومان سه ماهه
209,000 تومان شش ماهه
339,000 تومان سالانه