یافتن محصولات و سرویس ها


torkserv_plan0-1


فضا : 50 مگابایت
پهنای باند : 3 گیگابایت
دیتابیس : 1 عدد
ساب دامنه :1 عدد
پارک دامین : 1 عدد
ادان دامنه :1 عدد
اکانت ایمیل : 1 عدد
اکانت اف تی پی : 1 عدد
توجه : برای مشاهده مشخصات فنی تمام سرویس ها به آدرس زیر مراجعه فرمایید :
http://torkserver.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=20
این پلن پس از خرید درصورت درخواست کاربر قابل ارتقا به پلن های بالاتر از خود می باشد
3,000 تومان سه ماهه
5,000 تومان شش ماهه
8,000 تومان سالانه

رایگان
رایگان!

پلن 2


فضا : 100 مگابایت
پهنای باند : 5 گیگابایت
دیتابیس : 5 عدد
ساب دامنه :5 عدد
پارک دامین : 5 عدد
ادان دامنه :2 عدد
اکانت ایمیل : 5 عدد
اکانت اف تی پی : 5 عدد
توجه : برای مشاهده مشخصات فنی تمام سرویس ها به آدرس زیر مراجعه فرمایید :
http://torkserver.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=20
این پلن پس از خرید درصورت درخواست کاربر قابل ارتقا به پلن های بالاتر از خود می باشد
5,000 تومان سه ماهه
8,000 تومان شش ماهه
14,000 تومان سالانه

پلن 3


فضا : 200 مگابایت
پهنای باند : 10 گیگابایت
دیتابیس : 5 عدد
ساب دامنه :5 عدد
پارک دامین : 5 عدد
ادان دامنه :2 عدد
اکانت ایمیل : 5 عدد
اکانت اف تی پی : 5 عدد
توجه : برای مشاهده مشخصات فنی تمام سرویس ها به آدرس زیر مراجعه فرمایید :
http://torkserver.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=20
این پلن پس از خرید درصورت درخواست کاربر قابل ارتقا به پلن های بالاتر از خود می باشد
7,000 تومان سه ماهه
12,000 تومان شش ماهه
22,000 تومان سالانه

پلن 4


فضا : 500 مگابایت
پهنای باند : 20 گیگابایت
دیتابیس : 5 عدد
ساب دامنه :5 عدد
پارک دامین : 5 عدد
ادان دامنه :2 عدد
اکانت ایمیل : 5 عدد
اکانت اف تی پی : 5 عدد
توجه : برای مشاهده مشخصات فنی تمام سرویس ها به آدرس زیر مراجعه فرمایید :
http://torkserver.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=20
10,000 تومان سه ماهه
18,000 تومان شش ماهه
32,000 تومان سالانه

پلن 5
فضا : 1000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ادان دامنه : 5 عدد
اکانت ایمیل : نامحدود
اکانت اف تی پی : نامحدود
توجه : برای مشاهده مشخصات فنی تمام سرویس ها به آدرس زیر مراجعه فرمایید :
http://torkserver.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=20
این پلن پس از خرید درصورت درخواست کاربر قابل ارتقا به پلن های بالاتر از خود می باشد
8,000 تومان ماهانه
17,000 تومان سه ماهه
30,000 تومان شش ماهه
55,000 تومان سالانه

پلن 6
فضا : 2000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ادان دامنه : 8 عدد
اکانت ایمیل : نامحدود
اکانت اف تی پی : نامحدود
توجه : برای مشاهده مشخصات فنی تمام سرویس ها به آدرس زیر مراجعه فرمایید :
http://torkserver.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=20
این پلن پس از خرید درصورت درخواست کاربر قابل ارتقا به پلن های بالاتر از خود می باشد
11,000 تومان ماهانه
24,000 تومان سه ماهه
49,000 تومان شش ماهه
86,000 تومان سالانه

پلن الماس
فضا : 10000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ادان دامنه : 18 عدد
اکانت ایمیل : نامحدود
اکانت اف تی پی : نامحدود
توجه : برای مشاهده مشخصات فنی تمام سرویس ها به آدرس زیر مراجعه فرمایید :
http://torkserver.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=20
30,000 تومان ماهانه
76,000 تومان سه ماهه
145,000 تومان شش ماهه
291,000 تومان سالانه

پلن طلایی
فضا : 5000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ادان دامنه : 15 عدد
اکانت ایمیل : نامحدود
اکانت اف تی پی : نامحدود
توجه : برای مشاهده مشخصات فنی تمام سرویس ها به آدرس زیر مراجعه فرمایید :
http://torkserver.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=20
این پلن پس از خرید درصورت درخواست کاربر قابل ارتقا به پلن های بالاتر از خود می باشد
17,000 تومان ماهانه
38,000 تومان سه ماهه
84,000 تومان شش ماهه
148,000 تومان سالانه

پلن نقره ای
فضا : 3000 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
دیتابیس : نامحدود
ساب دامنه : نامحدود
پارک دامین : نامحدود
ادان دامنه : 12 عدد
اکانت ایمیل : نامحدود
اکانت اف تی پی : نامحدود
توجه : برای مشاهده مشخصات فنی تمام سرویس ها به آدرس زیر مراجعه فرمایید :
http://torkserver.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=20
این پلن پس از خرید درصورت درخواست کاربر قابل ارتقا به پلن های بالاتر از خود می باشد
13,000 تومان ماهانه
28,000 تومان سه ماهه
58,000 تومان شش ماهه
98,000 تومان سالانه