هاست دانلود
 • Product 1

  Plan1-2GB

  • 2 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود اکانت اف تی پی
  • پشتیبانی از php (امکان نصب لیچ)
   کنترل پنل cPanel
  فقط
  5,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  Plan2-5GB

  • 5 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود اکانت اف تی پی
  • پشتیبانی از php (امکان نصب لیچ)
   کنترل پنل cPanel
  فقط
  7,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  Plan3-10GB

  • 10 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود اکانت اف تی پی
  • پشتیبانی از php (امکان نصب لیچ)
   کنترل پنل cPanel
  فقط
  10,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  Plan4-20GB

  • 20 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود اکانت اف تی پی
  • پشتیبانی از php (امکان نصب لیچ)
   کنترل پنل cPanel
  فقط
  14,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  Plan5-40GB

  • 40 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود اکانت اف تی پی
  • پشتیبانی از php (امکان نصب لیچ)
   کنترل پنل cPanel
  فقط
  22,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  Plan6-60GB

  • 60 گیگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود پارک دامین
  • نامحدود ادان دامین
  • نامحدود پارک دامنه
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود اکانت اف تی پی
  • پشتیبانی از php (امکان نصب لیچ)
   کنترل پنل cPanel
  فقط
  28,000/mo
  سفارش دهید