آدرس : آذربايجان غربي - اروميه - 8 شهریور - رو به روی دانشگاه پیام نور - کوچه دانش 13 - انتهای کوچه 7 - پلاک 47  
تلفن : 04433855479  
پست الكترونیكی : info @ torkserver.com

 » مقابله با روبات اسپم

لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید را وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار میباشد.