اعضا > مرکز آموزش > آموزش مرتبط با اسکریپت و مدیریت محتوا


آموزش رفع ارور تابع eregi() در اسکریپت فریر (freer)
متاسفانه در نسخه  php 5.3 به بعد دیگر از تابع eregi استفاده نمیگردد و این اسکریپت ها که بر...
1