Dökümanlar

  آموزش رفع ارور تابع eregi() در اسکریپت فریر (freer)

متاسفانه در نسخه  php 5.3 به بعد دیگر از تابع eregi استفاده نمیگردد و این اسکریپت ها که بر...

 1