هاست لینوکس حرفه ای

 • رایگان!

  رایگان

   Wordpress Hosting
  • 10 مگابایت فضا
  • 3 گیگابایت پهنای باند
  • 1 عدد دیتابیس
  • 1 عدد ساب دامنه
  • 1 عدد پارک دامین
  • 1 عدد ادان دامنه
  • 1 عدد اکانت ایمیل
  • 1 عدد اکانت اف تی پی
  سفارش دهید
 • 16,000/3 mo

  پلن 1

   Wordpress Hosting
  • 50 مگابایت
   فضا
  • 3 گیگابایت
   پهنای باند
  • 1 عدد
   دیتابیس
  • 1 عدد
   ساب دامنه
  • 1 عدد
   پارک دامین
  • 1 عدد
   ادان دامنه
  • 1 عدد
   اکانت ایمیل
  • 1 عدد
   اکانت اف تی پی
  سفارش دهید
 • 19,000/3 mo

  پلن 2

   Wordpress Hosting
  • 100 مگابایت فضا
  • 5 گیگابایت پهنای باند
  • 5 عدد دیتابیس
  • 5 عدد ساب دامنه
  • 5 عدد پارک دامین
  • 2 عدد ادان دامنه
  • 5 عدد اکانت ایمیل
  • 5 عدد اکانت اف تی پی
  سفارش دهید
 • 28,000/3 mo

  پلن 3

   Wordpress Hosting
  • 200 مگابایت فضا
  • 10 گیگابایت پهنای باند
  • 5 عدد دیتابیس
  • 5 عدد ساب دامنه
  • 5 عدد پارک دامین
  • 2 عدد ادان دامنه
  • 5 عدد اکانت ایمیل
  • 5 عدد اکانت اف تی پی
  سفارش دهید
 • 29,000/3 mo

  پلن 4

   Wordpress Hosting
  • 500 مگابایت فضا
  • 20 گیگابایت پهنای باند
  • 5 عدد دیتابیس
  • 5 عدد ساب دامنه
  • 5 عدد پارک دامین
  • 2 عدد ادان دامنه
  • 5 عدد اکانت ایمیل
  • 5 عدد اکانت اف تی پی
  سفارش دهید
 • 24,000/mo

  پلن 5

   Wordpress Hosting
  • 1000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود پارک دامین
  • 5 عدد ادان دامنه
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • نامحدود اکانت اف تی پی
  سفارش دهید
 • 32,000/mo

  پلن 6

   Wordpress Hosting
  • 2000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود پارک دامین
  • 8 عدد ادان دامنه
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • نامحدود اکانت اف تی پی
  سفارش دهید
 • 39,000/mo

  پلن نقره ای

   Wordpress Hosting
  • 3000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود پارک دامین
  • 12 عدد ادان دامنه
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • نامحدود اکانت اف تی پی
  سفارش دهید
 • 48,000/mo

  پلن طلایی

   Wordpress Hosting
  • 5000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود پارک دامین
  • 15 عدد ادان دامنه
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • نامحدود اکانت اف تی پی
  سفارش دهید
 • 75,000/mo

  پلن الماس

   Wordpress Hosting
  • 10000 مگابایت فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود ساب دامنه
  • نامحدود پارک دامین
  • 18 عدد ادان دامنه
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • نامحدود اکانت اف تی پی
  سفارش دهید